Sunday, April 20, 2008

आज आय पी एल च्या म्याचेस बघत होतो

पैसा ओतालाय नुसता सगळ्या बाजुन्नी

जाहिराती तर विचारुच नकापण या सगळ्यात वरकडी कुणाची तर आपले सरकार !!

म्हणे चलिए नयी आजादी की और !!!

कोट्यावाधी रुपये खर्चं करून ? ते ही आमचे ?आणि म्हणजे इतकी वर्षं आम्हाला गुलामीत ठेव्ल्याची जाहिरात देवुन कबुली ?

वा रे सरकार !!! :)

No comments: