Thursday, April 10, 2008

ओ बी सी डी ई एफ जी

आज सकाळी सकाळी वार्ता आली अणि सोबत अर्जुन साहेबंचा हसरा चेहरा !
बाकि बरयाच राजकारणी लोकांचा तोंडात मारल्यासारखा एक एक फोटो !
अर्जुन रावान्चं आरक्षण झालं पुढच्या निवडनुकीसाठी :) :)

No comments: