Thursday, April 10, 2008

आजच कचेरीत येता येता एक गाणं कानावर आलं

ज़रा ज़रा किस मी किस मी किस मी, ज़रा ज़रा टच मी टच मी टच मी

अरे म्ह्णलं हां काय प्रकार आहे ? संध्याकाळी घरी टीवी चालू केल्यावर परत तेच!
एक झिप्र्या ते कसं बनवलनीत ते सांगत होता
त्याचं नाव काय तर म्हणे प्रीतम ! बार !!
अन मग आता गाणं बघा म्हणे, बघतो तर काय ! बाप रे बाप रे
एक बाई नुसत्या नाड्या नाड्या घालून आली अणि लागलीo नाचायलाo !

ज़रा ज़रा किस मी किस मी किस मी, ज़रा ज़रा टच मी टच मी टच मी
ज़रा ज़रा होल्ड मी होल्ड मी होल्ड मी, ज़रा ज़रा
ओ ओ ???
ओ ?? ओ ओ ओ ? काय ओ ओ ?

शिंचं म्हणजे काय ?

एक अजुन असलाच गण पुढे लाव्लन त्याने
बेबीआय लवयू असं कहीसं सारखं सारखं म्हणत होता
आता कुठली ही बेबी ? आणि मग एकदम
वो ओ ओ ओ ओ ओ जानेजा दोनों जहाँ मेरी बाहोमें आ
आता माला समजेना हे दोनों जहाँ मधे कुठून आलं ?

मी आपलं नुकतंच जीहाले मस्किन मुकुंन -बा-रंजिश बहाल-ऐ-हिजरा बेचारा दिल हैं
चा अर्थ लावान्याच्या प्रयत्नात असताना हा झिप्रा म्हणतो याव अणि त्याव

सध्या गीत लिहिनारे वाशिल्याचे लोक असतात की हे झिप्रे स्वताहाच लिहितात ?
काहीतरी गड़बड़ आहे हो !
No comments: